رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط جدید برای متقاضیان دسته چک در سال ۱۴۰۳

شرط جدید برای متقاضیان دسته چک در سال ۱۴۰۳ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد

شرط جدید برای متقاضیان دسته چک در سال ۱۴۰۳

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی:

در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد