رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زاد و ولد در تربت‌ حیدریه نصف شد

زاد و ولد در تربت‌ حیدریه نصف شد معاون دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه: میزان زاد و ولد در تربت حیدریه از سال ۱۳۹۶ تاکنون در این شهرستان نصف شده و از ۹ هزار تولد سالانه به چهار هزار و ۵۰۰ تولد کاهش یافته است.

زاد و ولد در تربت‌ حیدریه نصف شد

معاون دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه: میزان زاد و ولد در تربت حیدریه از سال ۱۳۹۶ تاکنون در این شهرستان نصف شده و از ۹ هزار تولد سالانه به چهار هزار و ۵۰۰ تولد کاهش یافته است.