رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرمانده کل سپاه: آمریکا قوی‌ترین دشمن خود را ایران می‌داند

فرمانده کل سپاه: آمریکا قوی‌ترین دشمن خود را ایران می‌داند امروز دشمن می‌خواهد ما را از اقتصاد جهانی کنار بگذارد و منزوی کند؛ تمرکز آرایشی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی وابسته به امپراطوری رسانه‌ای غرب، بر ضدیت با ایران اسلامی است. تحریم نتوانست ملت ایران را وادار به پذیرش تصمیمات آمریکایی‌ها کند. اگر در هر نقطه‌ای […]

فرمانده کل سپاه: آمریکا قوی‌ترین دشمن خود را ایران می‌داند

امروز دشمن می‌خواهد ما را از اقتصاد جهانی کنار بگذارد و منزوی کند؛ تمرکز آرایشی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی وابسته به امپراطوری رسانه‌ای غرب، بر ضدیت با ایران اسلامی است.

تحریم نتوانست ملت ایران را وادار به پذیرش تصمیمات آمریکایی‌ها کند. اگر در هر نقطه‌ای از عالم، تهدیدی علیه ما شکل بگیرد، به آن واکنش نشان خواهیم داد.