رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش موارد ابتلا به سرخک در منطقه سیستان

افزایش موارد ابتلا به سرخک در منطقه سیستان معاون دانشگاه علوم پزشکی زابل: به‌دلیل ترددهای قانونی و غیرقانونی اتباع بیگانه از افغانستان و افزایش مسافرت‌های داخل و خارج استانی مردم، شاهد افزایش موارد مشکوک ابتلا به سرخک در منطقه سیستان هستیم.

افزایش موارد ابتلا به سرخک در منطقه سیستان

معاون دانشگاه علوم پزشکی زابل: به‌دلیل ترددهای قانونی و غیرقانونی اتباع بیگانه از افغانستان و افزایش مسافرت‌های داخل و خارج استانی مردم، شاهد افزایش موارد مشکوک ابتلا به سرخک در منطقه سیستان هستیم.