رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قتل عمد شهردار منطقه ۵ شیراز تائید شد

قتل عمد شهردار منطقه ۵ شیراز تائید شد سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز: بررسی‌های اولیه دلالت بر این دارد که درون منزل شخصی مرحوم درگیری رخ داده که آثار جراحت ناشی از برخورد شی نوک نیز به جسد رویت شد، لذا وقوع جنایت و ارتکاب قتل عمد تائید شده است.

قتل عمد شهردار منطقه ۵ شیراز تائید شد

سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز: بررسی‌های اولیه دلالت بر این دارد که درون منزل شخصی مرحوم درگیری رخ داده که آثار جراحت ناشی از برخورد شی نوک نیز به جسد رویت شد، لذا وقوع جنایت و ارتکاب قتل عمد تائید شده است.