رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین فرد دریافت کننده پیوند کلیه خوک درگذشت

اولین فرد دریافت کننده پیوند کلیه خوک درگذشت مرد ۶۲ ساله‌ای که در بیمارستان عمومی ماساچوست پیوند کلیه خوک اصلاح شده ژنتیکی شده را دریافت کرده‌بود بعد از دو ماه فوت شد. پیش از این جراحان گفته بودند که معتقدند کلیه خوک حداقل دو سال دوام خواهد آورد.

اولین فرد دریافت کننده پیوند کلیه خوک درگذشت

مرد ۶۲ ساله‌ای که در بیمارستان عمومی ماساچوست پیوند کلیه خوک اصلاح شده ژنتیکی شده را دریافت کرده‌بود بعد از دو ماه فوت شد.

پیش از این جراحان گفته بودند که معتقدند کلیه خوک حداقل دو سال دوام خواهد آورد.