رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ۲۰۰ درصدی مشارکت در انتخابات، نسبت به دور دوم مجلس نهم!

کاهش ۲۰۰ درصدی مشارکت در انتخابات، نسبت به دور دوم مجلس نهم! فرهیختگان گزارش داد: سهم درصدی نامزد راه یافته به مجلس شورای اسلامی از کل آرای ماخوذه: «مجلس دوازدهم» ۱_بیژن نوباوه وطن: ۳.۵۰ «مجلس نهم» ۱_بیژن نوباوه وطن: ۱۰.۱۱ در دور دوم انتخابات مجلس نهم میزان مشارکت در تهران نزدیک به ۲۴ درصد بود […]

کاهش ۲۰۰ درصدی مشارکت در انتخابات، نسبت به دور دوم مجلس نهم!

فرهیختگان گزارش داد:
سهم درصدی نامزد راه یافته به مجلس شورای اسلامی از کل آرای ماخوذه:

«مجلس دوازدهم»
۱_بیژن نوباوه وطن: ۳.۵۰

«مجلس نهم»
۱_بیژن نوباوه وطن: ۱۰.۱۱

در دور دوم انتخابات مجلس نهم میزان مشارکت در تهران نزدیک به ۲۴ درصد بود و نزدیک به یک‌‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در تهران در دوردوم رای دادند. نفر اول تهران در دور دوم هم بیژن نوباوه‌وطن بود که نزدیک به ۴۹۱ هزار و ۷۹۹ رای آورد. میزان مشارکت در تهران در دور دوم انتخابات ۸ درصد بود و نفر اول دور دوم هم اتفاقا بیژن نوباوه‌وطن بود که رای او این‌بار ۲۷۱ هزار و ۹۴ بود.

مشارکت در انتخابات این دوره در مقایسه با مجلس نهم کاهش ۲۰۰ درصدی داشته است.