رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قانون‌گذاری اهدای تخمک در دستور کار

قانون‌گذاری اهدای تخمک در دستور کار معاون درمان وزارت بهداشت: قانون اهدای جنین به تصویب رسیده است. موضوع اهدای تخمک مورد توجه مجلس  قرار گرفته است. به دلیل اینکه مسائل حقوقی و نفوس در حوزه اهدای تخمک دخیل است باید این موضوع مورد بررسی کامل قرار می‌گرفت. در حال حاضر، لایحه‌ای مربوط به اهدای تخمک […]

قانون‌گذاری اهدای تخمک در دستور کار

معاون درمان وزارت بهداشت:

قانون اهدای جنین به تصویب رسیده است.

موضوع اهدای تخمک مورد توجه مجلس  قرار گرفته است.

به دلیل اینکه مسائل حقوقی و نفوس در حوزه اهدای تخمک دخیل است باید این موضوع مورد بررسی کامل قرار می‌گرفت.

در حال حاضر، لایحه‌ای مربوط به اهدای تخمک در سطح ریاست جمهوری آماده شده و در دست بررسی قرار دارد./ ایسنا