رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاسبی با رتبه واردات خودرو / قیمت ها تا نیم میلیارد تومان رسید!

کاسبی با رتبه واردات خودرو / قیمت ها تا نیم میلیارد تومان رسید! بعد از ماجرای فروش کد ملی برای واردات خودرو حالا نوبت به رتبه واردات خودرو رسیده است. اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات فروش رتبه واردات خودرو مواجه می‌شوید. هر چه رتبه پایین‌تر باشد قیمت‌ها هم بالاتر می‌رود. به عنوان […]

کاسبی با رتبه واردات خودرو / قیمت ها تا نیم میلیارد تومان رسید!

بعد از ماجرای فروش کد ملی برای واردات خودرو حالا نوبت به رتبه واردات خودرو رسیده است.

اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات فروش رتبه واردات خودرو مواجه می‌شوید.

هر چه رتبه پایین‌تر باشد قیمت‌ها هم بالاتر می‌رود.

به عنوان مثال فردی رتبه واردات خودروی خود را که روی ۲۳ هزار است به قیمت ۵۹۰ میلیون تومان می‌فروشد./روزگارخودرو