رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منطقهٔ هسته‌ایِ اصفهان به نام «شهید آیت‌الله رئیسی» نام‌گذاری شد.

منطقهٔ هسته‌ایِ اصفهان به نام «شهید آیت‌الله رئیسی» نام‌گذاری شد.

منطقهٔ هسته‌ایِ اصفهان به نام «شهید آیت‌الله رئیسی» نام‌گذاری شد.