رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف رکورد رضایی را شکست!

قالیباف رکورد رضایی را شکست! وحید اشتری (فعال عدالتخواه) نوشت: با ثبت نام این دور آقای قالیباف (۸۴،۹۲،۹۶،۱۴۰۳) رکورد آقای رضایی (۸۸،۹۲،۱۴۰۰) جهت حضور در انتخابات‌ ریاست جمهوری شکسته شد. ‏ تازه آقای قالیباف بخاطر شهوت خدمتی که دارد رکورد تاریخی ثبت نام برای ریاست دو قوه در یک هفته را هم به نام خودش […]

قالیباف رکورد رضایی را شکست!

وحید اشتری (فعال عدالتخواه) نوشت: با ثبت نام این دور آقای قالیباف (۸۴،۹۲،۹۶،۱۴۰۳) رکورد آقای رضایی (۸۸،۹۲،۱۴۰۰) جهت حضور در انتخابات‌ ریاست جمهوری شکسته شد.

تازه آقای قالیباف بخاطر شهوت خدمتی که دارد رکورد تاریخی ثبت نام برای ریاست دو قوه در یک هفته را هم به نام خودش ثبت کرد.