رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه اپراتورهایی که سرعت اینترنت را تا ۳۰درصد افزایش ندهند

جریمه اپراتورهایی که سرعت اینترنت را تا ۳۰درصد افزایش ندهند سرپرست دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در گفت‌وگو با مهر: شرط اصلی افزایش تعرفه، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت است و قصور در این موضوع، اعمال مقررات از سوی سازمان از طریق اخطار و اعمال جرایم سنگین را به دنبال دارد. […]

جریمه اپراتورهایی که سرعت اینترنت را تا ۳۰درصد افزایش ندهند

سرپرست دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در گفت‌وگو با مهر: شرط اصلی افزایش تعرفه، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت است و قصور در این موضوع، اعمال مقررات از سوی سازمان از طریق اخطار و اعمال جرایم سنگین را به دنبال دارد.

روند کلی وضعیت سرعت اینترنت در سطح کشور در ماه‌های اخیر سیر صعودی داشته اما باید اپراتورها این روند را ادامه دهند و چنانچه اپراتوری به هر دلیلی نتواند به تعهدات خود عمل کند برخورد رگولاتوری قاطعانه و مطابق موافقت‌نامه پروانه و ضوابط و مقررات خواهد بود.