رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توئیت یکی از حامیان قالیباف

توئیت یکی از حامیان قالیباف:یقینا مابین پزشکیان و جلیلی، پزشکیان انتخابی عاقلانه تر و بهتر است

توئیت یکی از حامیان قالیباف:یقینا مابین پزشکیان و جلیلی، پزشکیان انتخابی عاقلانه تر و بهتر است