رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیشتر مبتلایان به تب کنگو در سیستان و بلوچستان

مسئولان می‌گویند بیشتر مبتلایان به تب کنگو در سیستان و بلوچستان کارکنان کشتارگا‌ه‌ها و قصابی‌ها هستند

مسئولان می‌گویند بیشتر مبتلایان به تب کنگو در سیستان و بلوچستان کارکنان کشتارگا‌ه‌ها و قصابی‌ها هستند