رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۷۰%مردم ایران مخالف فیلتر شبکه های اجتماعی در زمان اعتراضات دی ماه بودند.

۷۰%مردم ایران مخالف فیلتر شبکه های اجتماعی در زمان اعتراضات دی ماه بودند.

۷۰%مردم ایران مخالف فیلتر شبکه های اجتماعی در زمان اعتراضات دی ماه بودند.