رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرکت فولکس واگن لوگوی خود را تغییر می دهد

شرکت فولکس واگن اعلام کرده است که قصد داردبه منظور افزایش پویایی وجذابیت وهمچنین کسب نتایج بهتر در تبلیغات و شبکه‌های اجتماعی، لوگوی خود را تغییر دهد  

شرکت فولکس واگن اعلام کرده است که قصد داردبه منظور افزایش پویایی وجذابیت وهمچنین کسب نتایج بهتر در تبلیغات و شبکه‌های اجتماعی، لوگوی خود را تغییر دهد