رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح گوگل برای سالروز تولد نوازنده سعودی ⁧ “طلال مداح”

طرح گوگل برای سالروز تولد نوازنده سعودی ⁧ “طلال مداح” / او در سال ۲۰۰۰ و در ۶۰ سالگی درگذشت وی به “حنجره طلایی” معروف بود

طرح گوگل برای سالروز تولد نوازنده سعودی ⁧ “طلال مداح” / او در سال ۲۰۰۰ و در ۶۰ سالگی درگذشت

وی به “حنجره طلایی” معروف بود