رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوارض استفاده طولانی مدت از هندزفری

عوارض استفاده طولانی مدت از هندزفری استفاده طولانی مدت از هندزفری سبب کاهش شنوایی ، آسیب به عصب های شنوایی ، سردرد های طولانی ، گیجی ، پیرگوشی و کیپ شدن گوش می‌شود

عوارض استفاده طولانی مدت از هندزفری

استفاده طولانی مدت از هندزفری سبب کاهش شنوایی ، آسیب به عصب های شنوایی ، سردرد های طولانی ، گیجی ، پیرگوشی و کیپ شدن گوش می‌شود