رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از دقایقی پیش تلگرام در نقاط مختلف ایران با اختلال همراه شده است

از دقایقی پیش تلگرام در نقاط مختلف ایران با اختلال همراه شده است. این اپلیکیشن با فیلترشکن هم به‌روز نمی‌شود. احتمال می‌رود این اختلال جهانی و یا منطقه‌ای (خاورمیانه) باشد. تلگرام هنوز به این اختلال واکنشی نشان نداده.

از دقایقی پیش تلگرام در نقاط مختلف ایران با اختلال همراه شده است. این اپلیکیشن با فیلترشکن هم به‌روز نمی‌شود. احتمال می‌رود این اختلال جهانی و یا منطقه‌ای (خاورمیانه) باشد. تلگرام هنوز به این اختلال واکنشی نشان نداده.