رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جعل دامنه شاپرک با تغییر در حرف r !

جعل دامنه شاپرک با تغییر در حرف r ! با ورود اطلاعات کارت در این نوع وب سایت های جعلی، هکر اقدام به سرقت مبالغ موجود در کارت خواهد نمود.

جعل دامنه شاپرک با تغییر در حرف r !

با ورود اطلاعات کارت در این نوع وب سایت های جعلی، هکر اقدام به سرقت مبالغ موجود در کارت خواهد نمود.