رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تازه‌ترین گزارش بانک جهانی نشان در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه

تازه‌ترین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد، ایران در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در میان کشورهای دنیا رکورددار است آخرین آمار در دسترس مدارس غیردولتی در ایران متعلق به سال ۱۳۹۲ است و پس از آن دیگر آماری در رسانه‌ها در این خصوص منتشر نشده است /ایرنا

تازه‌ترین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد، ایران در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در میان کشورهای دنیا رکورددار است

آخرین آمار در دسترس مدارس غیردولتی در ایران متعلق به سال ۱۳۹۲ است و پس از آن دیگر آماری در رسانه‌ها در این خصوص منتشر نشده است /ایرنا