رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر روز: روستای هائوجیپینگ در چین

تصویر روز: روستای هائوجیپینگ در چین در سالهای اخیر دولت چین بطور گسترده به استفاده از انرژی خورشیدی روی اورده است /اکونومیست

تصویر روز: روستای هائوجیپینگ در چین

در سالهای اخیر دولت چین بطور گسترده به استفاده از انرژی خورشیدی روی اورده است /اکونومیست