رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک هتل در سوییس کارمندانی باعنوان social media sitter داره که همراه مسافر میرن بیرون و بجای اون عکس می‌گیرن

یک هتل در سوییس کارمندانی باعنوان social media sitter داره که همراه مسافر میرن بیرون و بجای اون عکس می‌گیرن و تو اینستاگرامش منتشر می‌کنن! شعارشون اینه که تو باخیال راحت تفریح کن ما حواسمون به انتشار عکسات هست.

یک هتل در سوییس کارمندانی باعنوان social media sitter داره که همراه مسافر میرن بیرون و بجای اون عکس می‌گیرن و تو اینستاگرامش منتشر می‌کنن!
شعارشون اینه که تو باخیال راحت تفریح کن ما حواسمون به انتشار عکسات هست.