رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فنلاند؛ شادترین کشور جهان نام گرفت

فنلاند؛ شادترین کشور جهان نام گرفت غیرشادترین کشور دنیا، سودان جنوبی نیمی از ۲۰ کشور شاد جهان در مرکز و شرق اروپا واقعند، پنج کشور از کشورهای زیر صحرای آفریقا هستند و سه کشور در آمریکای لاتین قرار دارند./ ایرنا

فنلاند؛ شادترین کشور جهان نام گرفت

غیرشادترین کشور دنیا، سودان جنوبی

نیمی از ۲۰ کشور شاد جهان در مرکز و شرق اروپا واقعند، پنج کشور از کشورهای زیر صحرای آفریقا هستند و سه کشور در آمریکای لاتین قرار دارند./ ایرنا