رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سه شهر ایران در میان ۱۰ شهر پرباران جهان

سه شهر ایران در میان ۱۰ شهر پرباران جهان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱ – خرم آباد ۲- همدان ۷- یاسوج  

سه شهر ایران در میان ۱۰ شهر پرباران جهان طی ۲۴ ساعت گذشته
۱ – خرم آباد
۲- همدان
۷- یاسوج