رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبدالرضا داوری مدعی شد: حسین فریدون در زندان نیست

عبدالرضا داوری (از نزدیکان احمدی نژاد) مدعی شد: حسین فریدون در زندان نیست

عبدالرضا داوری (از نزدیکان احمدی نژاد) مدعی شد: حسین فریدون در زندان نیست