رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داروی ایرانی آنفلوآنزا وارد بازار شد

داروی ایرانی آنفلوآنزا وارد بازار شد سخنگوی سازمان غذا و دارو: ۷۰۰ هزار عدد کپسول اسلتامیویر تولید داخل به زنجیره توزیع داروی کشور وارد شد./ ایسنا

داروی ایرانی آنفلوآنزا وارد بازار شد

سخنگوی سازمان غذا و دارو: ۷۰۰ هزار عدد کپسول اسلتامیویر تولید داخل به زنجیره توزیع داروی کشور وارد شد./ ایسنا