رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویروس کرونا تا چند ساعت زنده می‌ماند؟

ویروس کرونا تا چند ساعت زنده می‌ماند؟ یزدانی، متخصص بیماریهای عفونی: زنده ماندن کروناویروس در سطح صاف پنج ساعت است، اما تا ۹ ساعت و چهارده روز و نیم هم گفته شده است، این ویروس نمی‌تواند در هوا باقی بماند حتما روی لباس، دست و محیط اطراف می‌نشیند و منتقل می‌شود./ ایسنا

ویروس کرونا تا چند ساعت زنده می‌ماند؟

یزدانی، متخصص بیماریهای عفونی:

زنده ماندن کروناویروس در سطح صاف پنج ساعت است، اما تا ۹ ساعت و چهارده روز و نیم هم گفته شده است، این ویروس نمی‌تواند در هوا باقی بماند حتما روی لباس، دست و محیط اطراف می‌نشیند و منتقل می‌شود./ ایسنا