رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک آزمایشگاه در آمریکا از یک کیت تست رونمایی کرد که می تواند ظرف ۵ دقیقه ابتلا به کرونا را مشخص کند

یک آزمایشگاه در آمریکا از یک کیت تست رونمایی کرد که می تواند ظرف ۵ دقیقه ابتلا به کرونا را مشخص کند شرکت Abbott در آمریکا گفته از هفته آینده این تست‌ها را عرضه می‌کند و می‌خواهد تا یک ماه دیگر روزی ۵٠هزارتا از این تست‌های سریع را عرضه کند و در نهایت هم به […]

یک آزمایشگاه در آمریکا از یک کیت تست رونمایی کرد که می تواند ظرف ۵ دقیقه ابتلا به کرونا را مشخص کند

شرکت Abbott در آمریکا گفته از هفته آینده این تست‌ها را عرضه می‌کند و می‌خواهد تا یک ماه دیگر روزی ۵٠هزارتا از این تست‌های سریع را عرضه کند و در نهایت هم به ماهی ۵میلیون تست برسد.