رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرایت‌پذیری کرونا تا ۹ برابر افزایش یافته

سرایت‌پذیری کرونا تا ۹ برابر افزایش یافته ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت: در موج جدید بیماری، سرایت پذیری کرونا به ۳ الی ۹ برابر رسیده است اما افزایش شدت بیماری زایی ویروس هنوز ثابت نشده است. کاهش آمار دلیل نمی‌شود که پروتکل‌های بهداشتی را نادیده بگیریم. وقتی ۵۰ درصد مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت […]

سرایت‌پذیری کرونا تا ۹ برابر افزایش یافته

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت: در موج جدید بیماری، سرایت پذیری کرونا به ۳ الی ۹ برابر رسیده است اما افزایش شدت بیماری زایی ویروس هنوز ثابت نشده است.

کاهش آمار دلیل نمی‌شود که پروتکل‌های بهداشتی را نادیده بگیریم.

وقتی ۵۰ درصد مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، زحمات آن ۵۰ درصد که رعایت می‌کنند، زیر سوال می‌رود.