رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آثار ⁧مانی رهنما⁩ از آرشیو «رادیو آوا» در ایران حذف شد

آثار ⁧مانی رهنما⁩ از آرشیو «رادیو آوا» در ایران حذف شد مانی رهنما پس از ⁧مهاجرت⁩ از ⁧ایران⁩ به ترکیه و بیان برخی صحبت ها، از سوی مدیران ⁧ صداوسیما⁩ «فاقد صلاحیت های فردی» برای پخش آثارش در این سازمان معرفی شد و آثار وی از بخش آرشیو رادیو آوا حذف شد./ستاره ها

آثار ⁧مانی رهنما⁩ از آرشیو «رادیو آوا» در ایران حذف شد

مانی رهنما پس از ⁧مهاجرت⁩ از ⁧ایران⁩ به ترکیه و بیان برخی صحبت ها، از سوی مدیران ⁧ صداوسیما⁩ «فاقد صلاحیت های فردی» برای پخش آثارش در این سازمان معرفی شد و آثار وی از بخش آرشیو رادیو آوا حذف شد./ستاره ها