رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ناکامی دولت در ساماندهی اجاره خانه

ناکامی دولت در ساماندهی اجاره خانه در شرایطی که ستاد کرونا با مصوبه ای افزایش سقف اجاره‌بها را محدود کرده بود، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که رشد اجاره‌بها در کشور بیش از سقف تعیین شده بوده است. با وجود مصوبه دولت برای صادر نشدن حکم تخلیه در صورت بیش از سقف بودن اجاره، بسیاری از […]

ناکامی دولت در ساماندهی اجاره خانه

در شرایطی که ستاد کرونا با مصوبه ای افزایش سقف اجاره‌بها را محدود کرده بود، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که رشد اجاره‌بها در کشور بیش از سقف تعیین شده بوده است.

با وجود مصوبه دولت برای صادر نشدن حکم تخلیه در صورت بیش از سقف بودن اجاره، بسیاری از مستاجرانی که افزایش بیش از حد اجاره را نپذیرفتند، با حکم تخلیه مواجه شده‎اند.