رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصونیت دو روزه از ابتلا به کرونا با افشانه بینی

مصونیت دو روزه از ابتلا به کرونا با افشانه بینی محققان انگلیسی نوعی افشانه بینی تولید کرده‌اند که می تواند با یک بار استفاده مصونیت ۴۸ ساعتی در برابر ابتلا به کرونا ایجاد کند.

مصونیت دو روزه از ابتلا به کرونا با افشانه بینی

محققان انگلیسی نوعی افشانه بینی تولید کرده‌اند که می تواند با یک بار استفاده مصونیت ۴۸ ساعتی در برابر ابتلا به کرونا ایجاد کند.