رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«کووپارس» بی ضررترین واکسن کرونا است

«کووپارس» بی ضررترین واکسن کرونا است مدیر تحقیق و توسعه مؤسسه تحقیقات رازی با بیان اینکه واکسن کووپارس بی ضرر ترین نوع واکسن است گفت : پس از انجام فاز کارآزمایی‌های بالینی می‌توان آن را به کودکان و زنان باردار تزریق کرد.

«کووپارس» بی ضررترین واکسن کرونا است

مدیر تحقیق و توسعه مؤسسه تحقیقات رازی با بیان اینکه واکسن کووپارس بی ضرر ترین نوع واکسن است گفت : پس از انجام فاز کارآزمایی‌های بالینی می‌توان آن را به کودکان و زنان باردار تزریق کرد.