رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


به دلیل اجرای سیاست دلار جهانگیری، بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور را در سال‌های اخیر از دست دادیم!

به دلیل اجرای سیاست دلار جهانگیری، بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور را در سال‌های اخیر از دست دادیم! حسین درودیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی: در سال‌های اخیر به دلیل اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور را از دست دادیم. در روزهای اخیر دیگر آن خوش بینی گذشته که نسبت به […]

به دلیل اجرای سیاست دلار جهانگیری، بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور را در سال‌های اخیر از دست دادیم!

حسین درودیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی: در سال‌های اخیر به دلیل اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور را از دست دادیم. در روزهای اخیر دیگر آن خوش بینی گذشته که نسبت به برجام شاهد بودیم، نسبت به مذاکراتی که در وین در حال انجام است، وجود ندارد و به همین دلیل نیز قیمت دلار روند کاهشی و با سرعتی را در پیش نگرفته است /نوداقتصادی