رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فایزر به دنبال مجوز واکسیناسیون کودکان ۲ تا ۱۱ ساله

فایزر به دنبال مجوز واکسیناسیون کودکان ۲ تا ۱۱ ساله شرکت داروسازی فایزر اعلام کرد نتایج آزمایش های بالینی واکسن کرونای این شرکت روی کودکان دو ساله و بزرگتر از اوایل پاییز امسال منتشر می‌شود و پس از آن واکسن فایزر به صورت گسترده به کودکان ۲ تا ۱۱ ساله تزریق خواهد شد. این شرکت […]

فایزر به دنبال مجوز واکسیناسیون کودکان ۲ تا ۱۱ ساله

شرکت داروسازی فایزر اعلام کرد نتایج آزمایش های بالینی واکسن کرونای این شرکت روی کودکان دو ساله و بزرگتر از اوایل پاییز امسال منتشر می‌شود و پس از آن واکسن فایزر به صورت گسترده به کودکان ۲ تا ۱۱ ساله تزریق خواهد شد.

این شرکت دارو سازی همچنین درحال آزمایش بالینی واکسن خود برای نوزادان ۶ ماهه و بزرگتر است.