رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب دولت‌های پس از انقلاب فراز و فرودهای مختلفی را در نرخ تورم سالانه تجربه کرده‌اند. تورم تک رقمی تنها در دولت‌ زمان جنگ، دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت روحانی ثبت شده است. در مقابل بالاترین نرخ تورم نیز در دولت مرحوم هاشمی و دولت روحانی به ثبت […]

نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

دولت‌های پس از انقلاب فراز و فرودهای مختلفی را در نرخ تورم سالانه تجربه کرده‌اند. تورم تک رقمی تنها در دولت‌ زمان جنگ، دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت روحانی ثبت شده است. در مقابل بالاترین نرخ تورم نیز در دولت مرحوم هاشمی و دولت روحانی به ثبت رسیده است. کمترین نوسان نرخ تورم نیز مربوط به دولت خاتمی است /کیو