رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تریاک در جعبه پیتزا؛ کشف باند مواد مخدر ایرانی در اتریش

تریاک در جعبه پیتزا؛ کشف باند مواد مخدر ایرانی در اتریش یک باند مواد مخدر ایرانی از یک پیتزا فروشی به عنوان مرکزی برای فروش و پخش تریاک استفاده می‌کرده است. بخشی ازاین مواد درجعبه‌های پیتزا جاسازی می‌شدند. پلیس اتریش شش ماه پیش سرنخی به دست آورد و سپس این باند را کشف کرد.

تریاک در جعبه پیتزا؛ کشف باند مواد مخدر ایرانی در اتریش

یک باند مواد مخدر ایرانی از یک پیتزا فروشی به عنوان مرکزی برای فروش و پخش تریاک استفاده می‌کرده است. بخشی ازاین مواد درجعبه‌های پیتزا جاسازی می‌شدند. پلیس اتریش شش ماه پیش سرنخی به دست آورد و سپس این باند را کشف کرد.