رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اثربخشی واکسن کرونا در ۹۴ درصد بیماران سرطانی

اثربخشی واکسن کرونا در ۹۴ درصد بیماران سرطانی فایننشیال اکسپرس: واکسن کرونا در ۹۴ درصد بیماران سرطانی موثر است و تنها ۶ درصد از آنها هیچ واکنشی به این واکسن نشان ندادند. بیمارانی که به بدخیمی های خون مانند «میلوما» و «لنفوم هوچکین» مبتلا هستند، در مقایسه با بیمارانی که تومورهای جامد دارند، بیشتر احتمال […]

اثربخشی واکسن کرونا در ۹۴ درصد بیماران سرطانی

فایننشیال اکسپرس:

واکسن کرونا در ۹۴ درصد بیماران سرطانی موثر است و تنها ۶ درصد از آنها هیچ واکنشی به این واکسن نشان ندادند.

بیمارانی که به بدخیمی های خون مانند «میلوما» و «لنفوم هوچکین» مبتلا هستند، در مقایسه با بیمارانی که تومورهای جامد دارند، بیشتر احتمال دارد هیچ آنتی بادی تولید نکنند.

بیمارانی که در مدت ۶ ماه پس از واکسیناسیون تحت درمان با «ریتوکسیماب» (یک داروی تزریقی وریدی) قرار می گیرند، نیز در تولید آنتی بادی موفق نیستند.

بیمارانی که تحت شیمی درمانی قرار داشتند ، مقدار قابل توجهی آنتی بادی تولید کردند، اما این واکنش ایمنی نسبت به میزان ثبت شده در میان جمعیت عمومی بسیار کم بود.