رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت تامل برانگیز صادق زیباکلام در مورد خودکفایی در تولید واکسن کرونا!

توییت تامل برانگیز صادق زیباکلام در مورد خودکفایی در تولید واکسن کرونا!

توییت تامل برانگیز صادق زیباکلام در مورد خودکفایی در تولید واکسن کرونا!