رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویری که صبح امروز از کابل منتشر شده، گروهی از متقاضیان ویزا را نشان می‌دهد که در برابر سفارت ایران در کابل صف کشیده‌اند

تصویری که صبح امروز از کابل منتشر شده، گروهی از متقاضیان ویزا را نشان می‌دهد که در برابر سفارت ایران در کابل صف کشیده‌اند با ورود طالبان به کابل اکثر سفارتخانه‌های خارجی در این شهر کارکنان خود را از کشور خارج کردند در حال حاضر سفارت ایران در کابل به همراه سفارت چند کشور دیگر […]

تصویری که صبح امروز از کابل منتشر شده، گروهی از متقاضیان ویزا را نشان می‌دهد که در برابر سفارت ایران در کابل صف کشیده‌اند

با ورود طالبان به کابل اکثر سفارتخانه‌های خارجی در این شهر کارکنان خود را از کشور خارج کردند

در حال حاضر سفارت ایران در کابل به همراه سفارت چند کشور دیگر همچون چین و روسیه و پاکستان از معدود سفارتخانه‌های خارجی فعال در پایتخت افغانستان است