رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کرونای جدید چینی که اثربخشی بیش از ۸۱ درصدی نشان می دهد

واکسن کرونای جدید چینی که اثربخشی بیش از ۸۱ درصدی نشان می دهد شرکت چینی «ژیفی» می‌گوید واکسن جدید کرونای ساخته شده بوسیله آن در کارآزمایی بالینی بزرگ مرحله نهایی در برابر هر میزان شدت بیماری کووید-۱۹ و حتی در برابر سویه ی بسیار واگیر دلتا اثربخشی ۸۱.۷۶ درصدی نشان می‌دهد.

واکسن کرونای جدید چینی که اثربخشی بیش از ۸۱ درصدی نشان می دهد

شرکت چینی «ژیفی» می‌گوید واکسن جدید کرونای ساخته شده بوسیله آن در کارآزمایی بالینی بزرگ مرحله نهایی در برابر هر میزان شدت بیماری کووید-۱۹ و حتی در برابر سویه ی بسیار واگیر دلتا اثربخشی ۸۱.۷۶ درصدی نشان می‌دهد.