رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درمان سرطان با مهار فعالیت یک آنزیم!

درمان سرطان با مهار فعالیت یک آنزیم! محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در بررسی جدید خود دریافته‌اند که با مهار فعالیت آنزیم “MAPK6” می توان از پیشروی سرطان جلوگیری کرد.

درمان سرطان با مهار فعالیت یک آنزیم!

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در بررسی جدید خود دریافته‌اند که با مهار فعالیت آنزیم “MAPK6” می توان از پیشروی سرطان جلوگیری کرد.