رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بررسی عوارض ۴ واکسن کرونای تزریق شده در ایران / عدم گزارش مرگ و ثبت ۲ عارضه جدی

بررسی عوارض ۴ واکسن کرونای تزریق شده در ایران / عدم گزارش مرگ و ثبت ۲ عارضه جدی رییس کمیته راهبری مطالعات عوارض واکسیناسیون وزارت بهداشت: دو دُز واکسن کرونا به ۵۰ درصد کل جمعیت کشور تزریق شده است. عوارض ۴ واکسن تزریق شده در ایران در ۷ دانشگاه علوم پزشکی مطالعه شده است. هیچ […]

بررسی عوارض ۴ واکسن کرونای تزریق شده در ایران / عدم گزارش مرگ و ثبت ۲ عارضه جدی

رییس کمیته راهبری مطالعات عوارض واکسیناسیون وزارت بهداشت:

دو دُز واکسن کرونا به ۵۰ درصد کل جمعیت کشور تزریق شده است.

عوارض ۴ واکسن تزریق شده در ایران در ۷ دانشگاه علوم پزشکی مطالعه شده است.

هیچ مرگ منتسب به واکسنی در مطالعه عوارض واکسن کرونا دیده نشد.

مورد عارضه جدی مشاهده شد که به واکسن منتسبش می‌کردند که یک تشنج و یک لخته خونی بوده که هر دو بهبود یافتند و عارضه کشنده‌ای نبوده است.