رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاسبی میلیاردی از واکسن‌ستیزی/ از پشت پرده تبلیغ و فعالیت گروه‌های مخالف واکسیناسیون علیه کرونا

کاسبی میلیاردی از واکسن‌ستیزی/ از پشت پرده تبلیغ و فعالیت گروه‌های مخالف واکسیناسیون علیه کرونا خبرهایی به دست همشهری رسیده که نشان می‌دهد افرادی کاسب با صرف هزینه‌های کلان، تبلیغات علیه تزریق واکسن کرونا را در دست گرفته‌اند تا به سودهای میلیاردی از فروش داروهای گیاهی‌شان برسند. بیشتر کسانی که در فضای مجازی علیه واکسن‌ها […]

کاسبی میلیاردی از واکسن‌ستیزی/ از پشت پرده تبلیغ و فعالیت گروه‌های مخالف واکسیناسیون علیه کرونا

خبرهایی به دست همشهری رسیده که نشان می‌دهد افرادی کاسب با صرف هزینه‌های کلان، تبلیغات علیه تزریق واکسن کرونا را در دست گرفته‌اند تا به سودهای میلیاردی از فروش داروهای گیاهی‌شان برسند.

بیشتر کسانی که در فضای مجازی علیه واکسن‌ها تولید محتوا و به‌صورت ساختاریافته فعالیت می‌کنند، اهداف از پیش تعیین شده‌‌ای دارند. بررسی بسیاری از محتواهای تولیدشده از سوی آنها در نهایت به سمت تبلیغ داروهایی است که مطالعات تأیید شده ندارند.

آمارها نشان می‌دهد که جمعیت ضدواکسن‌ و واکسن‌نزده‌ها، بالا نیست. هرچند همین جمعیت کم ۳.۵درصدی هم می‌تواند خطری برای انتقال بیماری در جامعه باشد.