رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدایی محبوب‌ترین گروه موسیقی دنیا /‌ بی‌تی‌اس تصمیم جدید خود را اعلام کرد

جدایی محبوب‌ترین گروه موسیقی دنیا /‌ بی‌تی‌اس تصمیم جدید خود را اعلام کرد گروه پاپ کره‌ای بی‌تی‌اس BTS که در چند سال فعالیت خود به شهرت و محبوبیت جهانی دست پیدا کرده‌اند، به‌تازگی اعلام کرده‌اند که قرار است از هم جدا شوند و به‌تنهایی به کار خود ادامه دهند.

جدایی محبوب‌ترین گروه موسیقی دنیا /‌ بی‌تی‌اس تصمیم جدید خود را اعلام کرد

گروه پاپ کره‌ای بی‌تی‌اس BTS که در چند سال فعالیت خود به شهرت و محبوبیت جهانی دست پیدا کرده‌اند، به‌تازگی اعلام کرده‌اند که قرار است از هم جدا شوند و به‌تنهایی به کار خود ادامه دهند.