رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار درخواست پناهندگی از اتحادیه اروپا؛ افغانستانی‌ها از اوکراینی‌ها پیشی گرفتند

آخرین آمار درخواست پناهندگی از اتحادیه اروپا؛ افغانستانی‌ها از اوکراینی‌ها پیشی گرفتند شمار افرادی که از اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند در ماه آوریل ۲۰۲۲ سالجاری میلادی ۵۴۱۴۵ نفر ثبت شد، رقمی که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۱ میلادی ۶۶ درصد افزایش و نسبت به یک ماه قبل از آن، یعنی ماه مارس […]

آخرین آمار درخواست پناهندگی از اتحادیه اروپا؛ افغانستانی‌ها از اوکراینی‌ها پیشی گرفتند

شمار افرادی که از اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند در ماه آوریل ۲۰۲۲ سالجاری میلادی ۵۴۱۴۵ نفر ثبت شد، رقمی که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۱ میلادی ۶۶ درصد افزایش و نسبت به یک ماه قبل از آن، یعنی ماه مارس ۲۰۲۲ میلادی ۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

یکی از دلایل افزایش تعداد درخواست‌ها نسبت به زمان مشابه در سال گذشته جنگ‌زدگان اوکراینی و مهاجرت‌های اجباری حاصل از تجاوز روسیه به خاک اوکراین بوده است.

همچنین تعداد ۵۵۵ نفر پس از رد درخواست نخست برای بار دوم درخواست پناهندگی کرده‌اند که این تعداد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۲% افزایش داشته است.