رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فروش ژل‌های تزریقی در واحدهای صنفی ممنوع شد

فروش ژل‌های تزریقی در واحدهای صنفی ممنوع شد اتاق اصناف ایران: هرگونه توزیع، عرضه و فروش انواع فرآورده‌های تزریقی دارای کاربرد در حوزه زیبایی شامل انواع فیلترهای زیرپوستی، فرآورده‌های مزوتراپی و مزوژل‌ها از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ فقط از مسیر شرکت‌های پخش سراسری و داروخانه ها قانونی است و واحدهای صنفی اجازه فعالیت در این […]

فروش ژل‌های تزریقی در واحدهای صنفی ممنوع شد

اتاق اصناف ایران:
هرگونه توزیع، عرضه و فروش انواع فرآورده‌های تزریقی دارای کاربرد در حوزه زیبایی شامل انواع فیلترهای زیرپوستی، فرآورده‌های مزوتراپی و مزوژل‌ها از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ فقط از مسیر شرکت‌های پخش سراسری و داروخانه ها قانونی است و واحدهای صنفی اجازه فعالیت در این بازار را ندارند.

بازرسان تشکل‌های صنفی در گشت‌های مشترک با سایر مراجع ذی‌صلاح اقدام قانونی را انجام خواهند داد.