رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داوود عابدی مجری ورزشی شبکه خبر هم با نوشتن متنی در اینستاگرام از تلویزیون خداحافظی کرد.

داوود عابدی مجری ورزشی شبکه خبر هم با نوشتن متنی در اینستاگرام از تلویزیون خداحافظی کرد. وی همسر المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر است.

داوود عابدی مجری ورزشی شبکه خبر هم با نوشتن متنی در اینستاگرام از تلویزیون خداحافظی کرد.

وی همسر المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر است.