رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت رکورد جدید حین بازی ایران و انگلیس

ثبت رکورد جدید حین بازی ایران و انگلیس وزیر ارتباطات: در حین بازی ایران و انگلیس، ترافیک داخل کشور حدود ۱۵۰۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش یافت و برای اولین بار رکورد جدیدی در این زمینه ثبت شد.

ثبت رکورد جدید حین بازی ایران و انگلیس

وزیر ارتباطات:

در حین بازی ایران و انگلیس، ترافیک داخل کشور حدود ۱۵۰۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش یافت و برای اولین بار رکورد جدیدی در این زمینه ثبت شد.